Wetlands found: 91

Wetland name Wetland code Census district Local council Island
Wied is-Sewda Western H'Attard Malta
It-Tafal ta' Xmejxi Western Ir-Rabat Malta
Gnien iz-Zghir Western Ir-Rabat Malta
Vjal Santa Lucija Southern Harbour Paola Malta
Zonqor Point South Eastern Marsaskala Malta
Ta' Kassja Western Had-Dingli Malta
Ta' Ghamajra Western Had-Dingli Malta
Triq Garibaldi 1 Southern Harbour Il-Marsa Malta
Triq Garibaldi 2 Southern Harbour Hal Luqa Malta
Ta' Ciantar Southern Harbour Haz-Zabbar Malta
Tad-Dawl South Eastern Marsaskala Malta
Il-Qbiela Western Had-Dingli Malta
Ta' Laurenti Western Ir-Rabat Malta
Triq Garibaldi 3 Southern Harbour Paola Malta
Il-Minzel South Eastern Iz-Zejtun Malta
Il-Maghluq tal-Bahar ta' Marsaskala South Eastern Marsaskala Malta
Il-Mitquba South Eastern Marsaskala Malta
Ta' Kalc 1 Western Had-Dingli Malta
Tal-Pitkal Western Had-Dingli Malta
Ta' Kalc 2 Western Had-Dingli Malta
It-Tghatigha South Eastern Santa Lucija Malta
Marsaskala South Eastern Marsaskala Malta
Tas-Salvatur Western Is-Siggiewi Malta
Wied ta' Sant' Andrija Western Is-Siggiewi Malta
Tal-Isqof 1 South Eastern L-Imqabba Malta
<< < 1 2 3 4 > >>